مرکز تحقیقات بازسازی استخوان و مفاصل- افیلیشن مقالات مرکز
افیلیشن مقالات مرکز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۲۹ | 
آدرس مرکز تحقیقات بازسازی استخوان و مفاصل در مقالات و مستندات فارسی :

   مرکز تحقیقات بازسازی استخوان و مفاصل ، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 


 
    آدرس مرکز تحقیقات بازسازی استخوان و مفاصل در مقالات و مستندات انگلیسی :
Bone and Joint Reconstruction Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات بازسازی استخوان و مفاصل:
http://iums.ac.ir/find.php?item=167.42065.82057.fa
برگشت به اصل مطلب