مرکز تحقیقات بازسازی استخوان و مفاصل- اخبار مرکز
کارگاه اصول مقدماتی مقاله نویسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۹ | 
کارگاه اصول مقدماتی مقاله نویسی
آشنایی با اهمیت ارجاع به مقالات
مباحث داغ در ارتوپدی
جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص برگزاری کارگاه لطفا کلیک نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات بازسازی استخوان و مفاصل:
http://iums.ac.ir/find.php?item=167.40184.90574.fa
برگشت به اصل مطلب