مرکز تحقیقات بازسازی استخوان و مفاصل- توانمندی های پژوهشی
زمینه ها، امکانات، تجهیزات و ظرفیت های پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۲۷ | 
—آموزش انواع عملهای جراحی پیشرفته اورتوپدی
—آزمایشگاه میکروسرجری
—برگزاری دوره درمان شناختی-رفتاری
—برگزاری کارگاه های جامع روش تحقیق، SPSS، مقاله نویسی، اندنوت
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات بازسازی استخوان و مفاصل:
http://iums.ac.ir/find.php?item=167.39367.73689.fa
برگشت به اصل مطلب