مرکز تحقیقات بازسازی استخوان و مفاصل- ذینفعان و مخاطبین
اولویتهای تحقیقاتی سازمان های استفاده کننده از نتایج پژوهش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۲۴ | 
 فهرست سازمانها، نهاد ها، ذینفعان و مخاطبینی که می توانند از نتایج پژوهش استفاده نمایند:
—پزشکان اورتوپد
—پزشکان روماتولوژیست
—بیماران
—تصمیم گیرندگان حیطه بهداشت و درمان

اولویتهای تحقیقاتی سازمان های استفاده کننده از نتایج پژوهش

—هسته پژوهشی لگن: تعویض مفصل لگن
      — هسته پژوهشی زانو: تعویض مفصل زانو، استفاده از سلولهای بنیادی در درمان استئوآرتریت
      —هسته پژوهشی دست و شانه: آسیب سه گانه آرنج و آسیبهای مربوط به rotator cuff
      —هسته پژوهشی ستون فقرات: دفورمیتی کایفوز
       —هسته پژوهشی تومورهای عضلانی-استخوانی: استئوسارکوما


  
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات بازسازی استخوان و مفاصل:
http://iums.ac.ir/find.php?item=167.39330.73547.fa
برگشت به اصل مطلب