مرکز تحقیقات بازسازی استخوان و مفاصل- ذینفعان و مخاطبین
فهرست سازمانها، نهاد ها، ذینفعان و مخاطبینی که می توانند از نتایج پژوهش استفاده نمایند

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۲۴ | 
—پزشکان اورتوپد
—پزشکان روماتولوژیست
—بیماران
—تصمیم گیرندگان حیطه بهداشت و درمان 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات بازسازی استخوان و مفاصل:
http://iums.ac.ir/find.php?item=167.39330.73546.fa
برگشت به اصل مطلب