مرکز تحقیقات بازسازی استخوان و مفاصل- تاریخچه
تاریخچه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ | 
اعلام نیاز مرکز تحقیقات ارتوپدی با نامه های متعدد از گروه ارتوپدی طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ به معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران اعلام گردید و نهایتا درخواست تاسیس مرکز بازسازی استخوان و مفاصل طی نامه شماره ۱۸۰۶۲۲۸ مورخ ۱۷/۶/۸۹ ریاست محترم وقت دانشگاه به معاونت محترم وقت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ارسال گردید.
با ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران و تهران اخذ مجوز مرکز تحقیقات بازسازی استخوان و مفاصل مسکوت ماند. مجددا با پیگیری ها انجام شده موافقت اصولی این مرکز در تاریخ ۱۸/۴/۹۲ با شماره ۱۲۹۵/۵۰۰/د به تصویب مقام عالی وزارت رسیده و ابلاغ گردید .
در نهایت مرکز تحقیقات بازسازی استخوان و مفاصل پس از تصویب شورای گسترش وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی در ۲۳/۲/۱۳۹۲ با ابلاغ ریاست محترم دانشگاه رسما کارخود را آغاز کرده است. 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات بازسازی استخوان و مفاصل:
http://iums.ac.ir/find.php?item=167.34483.59723.fa
برگشت به اصل مطلب