مرکز تحقیقات بازسازی استخوان و مفاصل- کارکنان
کارکنان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ | 
 
  • سرکار خانم سمیه وزیری صابر                     کارشناس امور اداری مرکز تحقیقات 
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات بازسازی استخوان و مفاصل:
http://iums.ac.ir/find.php?item=167.34479.59820.fa
برگشت به اصل مطلب