مرکز تحقیقات بازسازی استخوان و مفاصل- اولویت های پژوهشی
اولویت های پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ | 
اولویت های پژوهشی :
 
  1. تحقیقات کلینیکی در خصوص نقش سلولهای بنیادی و مواد بیولوژیک در ضایعات عضروفی و استخوانی با همکاری با دانشکده فناوریهای نوین و مرکز تحقیقات سلولی مولکولی دانشگاه در راستای رسیدن به محصول
  2. تحقیقاتی در خصوص بهبود کیفیت و ساخت ایمپلنت های مورد نیاز در ارتوپدی با همکاری شرکت های تولید کننده داخلی ، اساتید و دانشجویان مهندسی دانشگاههای شریف و امیر کبیر و دانشگاه علوم بهزیستی
  3. تحقیقی کردن پایان نامه های دستیاری و Fellow ship  
 
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات بازسازی استخوان و مفاصل:
http://iums.ac.ir/find.php?item=167.34468.60376.fa
برگشت به اصل مطلب