دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 25 | تعداد کل بازدید های مطالب: 10,816 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ -

جذب دستیار پژوهش

اطلاعات و مدارک لازم برای ثبت نام جذب دستیار پژوهش در شش ماهه دوم ۱۳۹۷ 

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ -

عناوین_طرح_های_تحقیقاتی_مرکز_تحقیقات_بازسازی_استخوان_و_مفاصل

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ -

صورتجلسات و قراردادهای همکاری با سازمان های خارج از دانشگاه

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ -

زمینه ها، امکانات، تجهیزات و ظرفیت های پژوهشی

img_yw_news
پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ -

اولویتهای تحقیقاتی سازمان های استفاده کننده از نتایج پژوهش

img_yw_news
پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ -

فهرست سازمانها، نهاد ها، ذینفعان و مخاطبینی که می توانند از نتایج پژوهش استفاده نمایند

img_yw_news
پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ -

ترجمان

img_yw_news
جمعه ۶ بهمن ۱۳۹۶ -

کنگره

img_yw_news
جمعه ۶ بهمن ۱۳۹۶ -

کتابخانه

img_yw_news
جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ -

اخبار

img_yw_news
جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ -

اخبار

img_yw_news
جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ -

اخبار

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ -

اولویت های پژوهشی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ -

معاونت

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ -

ریاست

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ -

معرفی مرکز

img_yw_news
پنجشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۶ -

کروکی

img_yw_news
پنجشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۶ -

کارکنان

img_yw_news
پنجشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۶ -

اعضاء مرکز تحقیقات

جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

اهداف مرکز

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

تاریخچه

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

کنگره

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

کنفرانس _گردهمایی _کارگاه

img_yw_news
سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶ -

فهرست طرح های پژوهشی

img_yw_news
سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶ -

هسته های پژوهشی