دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 18 | تعداد کل بازدید های مطالب: 8,065 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
جمعه ۶ بهمن ۱۳۹۶ -

کنگره

img_yw_news
جمعه ۶ بهمن ۱۳۹۶ -

کتابخانه

img_yw_news
جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ -

اخبار

img_yw_news
جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ -

اخبار

img_yw_news
جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ -

اخبار

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ -

اولویت های پژوهشی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ -

معاونت

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ -

ریاست

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ -

معرفی مرکز

img_yw_news
پنجشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۶ -

کروکی

img_yw_news
پنجشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۶ -

کارکنان

img_yw_news
پنجشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۶ -

اعضاء مرکز تحقیقات

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

اهداف مرکز

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

تاریخچه

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

کنگره

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

کنفرانس _گردهمایی _کارگاه

img_yw_news
سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶ -

فهرست طرح های پژوهشی

img_yw_news
سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶ -

هسته های پژوهشی