دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اعضاء مرکز تحقیقات

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ | 
 
ردیف نام و نام خانوادگی اعضاء سمت
۱ آقای دکتر داود جعفری
 • رئیس مرکز تحقیقات بازسازی استخوان و مفاصل
 • عضو تمام وقت مرکز
 • مسئول هسته پژوهشی دست و شانه
 • عضو شورای پژوهشی مرکز
۲ آقای دکتر محمود جبل عاملی
 • عضو تمام وقت مرکز
 • عضو شورای پژوهشی مرکز
 • مسئول هسته پژوهشی زانو
۳ آقای دکتر خدامراد جمشیدی
 • عضو تمام وقت مرکز
 • عضو شورای پژوهشی مرکز
 • مسئول هسته پژوهشی تومورهای موسکلواسکلتال
۴ آقای دکتر ابراهیم عامری
 • عضو شورای پژوهشی مرکز
 • مسئول هسته پژوهشی ستون فقرات
۵ آقای دکتر مرتضی کلهر
 • عضو تمام وقت مرکز
 
۶ آقای دکتر محمدتقی قضاوی
 • عضو شورای پژوهشی مرکز
 • مسئول هسته پژوهشی مفصل لگن
۷ آقای دکتر سام حاجی علیلو سامی
 • عضو شورای پژوهشی مرکز
۸ آقای دکتر ابوالفضل باقری فرد
 • عضو شورایعالی مرکز
 • معاون پژوهشی مرکز تحقیقات
 • مسئول ترجمان دانش مرکز
۹ آقای دکتر هومن شریعت زاده
 • عضو تمام وقت مرکز
۱۰ آقای دکتر مهدی مقتدایی
 • عضو شورایعالی مرکز
 • عضو شورای پژوهشی مرکز
۱۱ آقای دکتر مرتضی نخعی
 • عضو شورای پژوهشی مرکز
۱۲ آقای دکتر حسن قندهاری
 • عضو شورای پژوهشی مرکز
۱۳ آقای دکتر فرید نجدمظهر
 • عضو شورایعالی مرکز
 • عضو تمام وقت مرکز
 
۱۴ آقای دکتر علی یگانه
 • عضو شورای پژوهشی مرکز
۱۵ دکتر علیرضا میرزایی
 • عضو هیئت علمی پژوهشی مرکز
 
 
 

دفعات مشاهده: 675 بار   |   دفعات چاپ: 69 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر